כל חוות הדעת של bolkinik
  • bolkinik
  • מאשר קונה
  • 2 / 3 / 2021
מעולם לא קניתי בגדים לאשתי: אהבתי מאוד את מה שראיתי, וגם אם בספקות מסוימים קניתי שני דברים. דווקא בגלל שמעולם לא קניתי בגדים, הייתי בבעיה אפילו בגלל הצעדים !! מסיבות אלה היה יפה ומרגש לשמוע אותם אומרים: כמה יפה! וואוNon avevo mai acquistato indumenti per mia moglie: Ciò che ho visto però mi piaceva proprio e, anche se con qualche dubbio, ho acquistato due cose. Proprio perchè non avevo mai acquistato indumenti, anche per le misure ero in difficoltà!! Per questi motivi è stato bello e emozionante sentirle dire: ma che belli! WOW
תורגם משפה איטלקית לצפייה במקור ראה תרגום
  • אנא הזן את תשובתך.

  • bolkinik
  • מאשר קונה
  • 2 / 3 / 2021
כמו שאמרתי: מרוצה מאודCome ho detto: molto soddisfatto
תורגם משפה איטלקית לצפייה במקור ראה תרגום
  • אנא הזן את תשובתך.

ATest